5 misverstanden over scheiden en schulden

Ik volg de opleiding echtscheidingscoach/ echtscheidingsproblematiek dus niet voor niets….

5 misverstanden over scheiden en schulden: hoe voorkom je extra gezeur?

Gepubliceerd: 16 april 2016 09:23 | Laatste update: 16 april 2016 09:27 | Z24 | Jasperien van Weerdt

Ongeveer één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Naast het geregel dat hierbij komt kijken, kun je ook worden geconfronteerd met schulden. Wat zijn de meest voorkomende misverstanden op dit gebied? En hoe voorkom je dat jij opdraait voor alle schulden omdat je partner niet over de brug komt? Schulden hebben is altijd vervelend, maar als je uit elkaar gaat, kan het nóg gecompliceerder worden; zeker als je partner niet meebetaalt aan de aflossing van schulden.

Ongeveer één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Naast het geregel dat hierbij komt kijken, kun je ook worden geconfronteerd met schulden. Wat zijn de meest voorkomende misverstanden op dit gebied? En hoe voorkom je dat jij opdraait voor alle schulden omdat je partner niet over de brug komt?

Schulden hebben is altijd vervelend, maar als je uit elkaar gaat, kan het nóg gecompliceerder worden; zeker als je partner niet meebetaalt aan de aflossing van schulden.

Wie aansprakelijk is voor de schulden, hangt af van de afspraken die bij het huwelijk zijn gemaakt. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan zijn zowel de bezittingen als de schulden gemeenschappelijk. Dit betekent dat je allebei hoofdelijk aansprakelijk bent voor de hele schuld.

Ben je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, dan zijn de voorwaarden in de huwelijksakte bepalend voor de verdeling van de schulden.

Woonde je samen zonder samenlevingscontract of huwelijk, dan kun je alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die je allebei bent aangegaan, zoals een gezamenlijke lening.

De regels lijken hiermee duidelijk. Toch kleven er veel misverstanden over scheiden en schulden.

Misverstand 1: Voorhuwelijkse schulden tellen niet mee

Wie trouwt in gemeenschap van goederen, wordt via het huwelijk ook verbonden aan schulden die zijn aangegaan vóór je in het huwelijksbootje stapte. Dit betekent dat je ook medeaansprakelijk bent voor deze schulden.

Misverstand 2: Ik ben niet aansprakelijk voor leningen op naam van mijn ex

Alle schulden zijn gezamenlijk als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Dus ook leningen die uitsluitend op naam van je partner zijn afgesloten of die hij of zij is aangegaan buiten jouw medeweten om.

Misverstand 3: Schuldeisers zijn gebonden aan afspraken over schuldverdeling

In het echtscheidingsconvenant kun je de schulden verdelen. Maar dat vrijwaart jou niet van aansprakelijkheid. Mocht je ex-partner weigeren zijn deel van de schulden te betalen, dan kunnen schuldeisers jou hierop aanspreken, zelfs als is vastgelegd dat hij alle schulden op zich neemt.

De schuldeisers hebben namelijk niets met dat convenant te maken; het is een regeling tussen jullie beiden. Jouw aansprakelijkheid kan alleen worden weggenomen als de schuldeiser met de afspraken akkoord gaat.

Misverstand 4: Bij huwelijkse voorwaarden kun je nooit aansprakelijk worden

Helaas. Ook bij huwelijkse voorwaarden kunnen gemeenschappelijke schulden zijn ontstaan, die je fifty-fifty moet verdelen. Bijvoorbeeld als in de voorwaarden is vastgelegd dat jullie een schuld zijn aangegaan op naam van beiden of als jullie na het tekenen van die voorwaarden samen nieuwe leningen hebben afgesloten.

Misverstand 5: huwelijkse voorwaarden zijn een waterdichte garantie

Zelfs als je denkt alles goed dichtgetimmerd te hebben met huwelijkse voorwaarden, kan het voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van je partner. Dat ondervond een vrouw die een partner had met een eigen bedrijf. Om het huis te beschermen tegen een faillissement, had het stel het huis op naam van de vrouw gezet. Toen het bedrijf over de kop ging, besliste de rechter echter dat het huis toch in de failliete boedel viel. Het echtpaar kon namelijk niet aantonen dat het huis met eigen middelen van de vrouw (zoals spaargeld of een erfenis) was gefinancierd.

De bovenstaande misverstanden maken duidelijk dat het nauw let bij de afwikkeling van de schulden, als je wilt vermijden dat schuldeisers bij jou aankloppen. Hoe voorkom je verrassingen bij een huwelijk in gemeenschap van goederen?

Breng alle schulden in kaart

Om te voorkomen dat je ook opdraait voor toekomstige schulden, is het van belang om zo snel mogelijk alle schulden in kaart te brengen; niet alleen leningen bij de bank, maar ook openstaande rekeningen, aankopen op afbetaling en creditcardschulden. Eventueel kun je de rechter om een voorlopige voorziening aanvragen: een voorlopige beslissing over de boedelverdeling.

Los dure leningen af

Creditcardschulden en een doorlopend krediet zijn erg duur. Ook openstaande rekeningen kunnen als een molensteen om je nek hangen, als een incassoprocedure wordt opgestart. Los deze zo snel mogelijk af; liefst voor de scheiding rond is, zodat je met een schone lei verder kunt.

Maak afspraken – ook met schuldeisers

Verder is het handig om af te spreken dat één van jullie de schuldeisers afbetaalt. De ander maakt dan de helft van dit bedrag naar zijn/haar ex over. Dat houdt het overzichtelijk. Spreek je af dat een van jullie een schuld overneemt, vraag dan wel de schuldeiser om hiermee akkoord te gaan. Anders kan de ander alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Vooral bij hypotheken is dit belangrijk. Een geldverstrekker geeft namelijk niet zonder meer toestemming dat een van jullie de hypotheek overneemt. De bank kan het risico te groot vinden, omdat de achterblijvende partner nog meer schulden heeft of omdat de hypotheek oorspronkelijk was gefinancierd op twee inkomens. In dat geval zal de woning moeten worden verkocht, ondanks de onderlinge afspraak.

Overweeg alles af te lossen met een lening

Als de schuldeisers niet akkoord zijn, kun je overwegen om ieder een persoonlijke lening af te sluiten bij de bank, waarmee ieder zijn eigen deel van de schulden aflost. Omdat deze lening op je eigen naam staat, ben je alleen aansprakelijk voor je eigen schuld.

Let wel: deze constructie is alleen mogelijk als beide partijen voldoende inkomen hebben om zo’n lening te krijgen. Anders loop je nog steeds het risico dat schuldeisers bij jou aankloppen. Bovendien kost deze constructie geld, omdat je over een persoonlijke lening natuurlijk een forse rente betaalt. Maar het geeft wel rust.

Schiet eventueel voor

Lost je partner zijn deel van de schulden niet af, dan kun je overwegen om alle schulden af te lossen, zodat de kosten niet verder oplopen. Je moet vervolgens nog wel jouw deel opeisen bij je ex-partner.