Blog 16: Budgetcoaching, een waardevol cadeau

Uit harde feiten en nieuwe cijfers blijkt dat de schuldenproblematiek steeds complexer wordt en de schuldenlast steeds hoger is op het moment dat mensen zich melden bij de hulpverlening. Nog altijd ligt er een groot taboe op schulden of financiële problematiek in zijn algemeen. Vroeg-signalering is zo belangrijk, immers wil men de put niet dempen als het kalf al verdronken is.

Zeker nu de feestmaand voor de deur staat, gun je een ieder toch een zorgeloze toekomst zonder stress en financiële problemen.

Zo werd ik enige tijd geleden benaderd door een dame die zich grote zorgen baarde om de financiën van een goede vriend. Hijzelf werkte zich een slag in de rondte maar had geen grip meer op zijn financiën. Doordat de post niet meer geopend werd uit angst voor nieuwe dwangbevelen, stapelden de schulden zich op en lag er inmiddels beslag op zijn loon en dreigde beslag op zijn (koop-)woning. Aangezien de woning onder water stond, zou een verkoop van de woning door de bank impliceren dat de schuld niet meer zelfstandig zou kunnen worden afgelost en schuldsanering als enige optie zou overblijven. Iets dat hij zelf echt niet wilde.

Eigen schuld, dikke bult? Nee, ik denk het niet. Meneer had na een verbroken relatie in 2004 een woning gekocht. Aangezien de sky destijds de limit was, was de hypotheek verstrekt op basis van 2 banen die meneer destijds had. Inkomens-technisch haalbaar toentertijd maar zeker niet verantwoord. Dat bleek wel toen meneer op enig moment door zoveel te werken een burn-out opliep en in de ziektewet kwam. Vervolgens waren beide banen niet meer werkbaar en moest hij op zoek naar één fulltime baan met een veel lager salaris. De tijdklok startte… het ene gat moest met het andere gat gedicht worden en verkoop van de woning had geen toegevoegde waarde, gezien het huis onder water stond. Slapeloze nachten volgden en het spelletje van de bekende struisvogel begon. De buitenwereld wist eigenlijk van niks en de stap naar een budgetcoach was voor meneer alleen te groot.

Gelukkig wist deze vriendin meneer na ons telefoontje te overtuigen om contact op te nemen. Samen zijn we aan de slag gegaan om alle vaste lasten inzichtelijk te krijgen en schuldeisers te informeren. Door meneer figuurlijk aan de hand te nemen en hem een luisterend oor te bieden, voelde hij zich gesterkt; hij hoefde niet langer alleen te knokken en dat alleen al gaf hem vleugels. Hij heeft er alles aan gedaan om zijn inkomsten te maximeren, de kosten waar mogelijk te minimaliseren en alsnog de niet ingediende belastingaangifte te doen. Nadat schuldeisers eerst halsstarrig een aflossingsregeling weigerden, lukte het nu na enkele telefoontjes en e-mails wél om voor meneer een regeling te treffen. En in dezen moet ik ook zeggen dat de hypotheekverstrekker enorm heeft geholpen met een positieve oplossing op korte én lange termijn door de rente – zonder boeteclausule – vroegtijdig aanzienlijk te verlagen. Hierdoor heeft cliënt de mogelijkheid om zonder problemen aan zijn hypothecaire verplichtingen te voldoen als ook de overige schuldeisers af te lossen voor volgend jaar zomer. Dit alles met een doel: enerzijds rustig te kunnen slapen, anderzijds te kunnen sparen voor een vakantie met zijn dochter.

Wij hebben afgesproken dat ik hem voorlopig begeleid en daar waar nodig hem een liefdevolle “schop” onder zijn gat geef om hem op het juiste pad te houden. Voor zijn zekerheid en rust alsmede om deze nieuwe manier van (financieel) leven te laten beklijven.

Ik weet dat deze meneer de bewuste vriendin uiteindelijk dankbaar is dat zij hem heeft geattendeerd op de mogelijkheden van budgetcoaching.

Heb jij een vriend (-in), een familielid, een werknemer met financiële problemen? Wat is een mooier cadeau dan een onbezorgde financiële toekomst? Voor meer informatie, neem gerust contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

(De persoon in kwestie heeft dit artikel vooraf gelezen en zijn toestemming voor publicatie gegeven)