Blog 18: (Vroeg-) signalering door werkgevers

Al eerder heb ik blogs en berichten geschreven over de gevolgen van werknemers met schulden en de consequenties die dit voor de werkgevers met zich meebrengt. Het lijkt wel of televisieprogramma’s als “Schuldig” mensen kritisch naar hun eigen financiën heeft doen laten kijken want de laatste tijd refereert iedereen aan dergelijke programma’s en word ik met grote regelmaat gebeld door werkgevers die zich zorgen maken om hun personeelsleden en eerlijk gezegd ook torendol worden van de schulden van hun medewerkers.

Enerzijds is gebleken dat personeelsleden met schulden zo’n 20% minder productief zijn. Dit brengt zich mee dat hij/zij tijdens werktijden vaker telefonisch privé wordt gebeld door schuldeisers en gerechtsdeurwaarders die wederom dreigen met allerhanden vervelende maatregelen en té hoge aflossingsregelingen eisen waaraan toch niet voldaan kan worden. Gevolg is logischerwijs dat het humeur die dag niet echt plesant zal zijn voor collega’s en de aandacht verslapt. Bovendien brengen schulden stress met zich mee waardoor werknemers minder energiek zijn en gemiddeld meer ziektedagen hebben dan hun collega’s zonder schulden.

Maar anderzijds, wat te denken van de hogere kans op fouten en fraude naast de kosten en administratieve sores die loonbeslagen met zich meebrengen? Dat zet menig werkgever toch aan het denken. Door de grote privé-schulden is hij/zij eerder chantabel en zou sneller tot onrechtmatige of strafbare handelingen kunnen overgaan, waar de werkgever uiteraard niet door getroffen wil worden. Toch zijn er vele verzoeken tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst geweigerd door de kantonrechters. Het zijn immers aannames en geen bewijzen. Echter als het personeelslid zijn werkzaamheden niet meer naar behoren verricht (te laat komen, onrechtmatig ziekmelden, frauduleus handelen) is het loonbeslag en de daaruit voortvloeiende consequenties soms wel reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden (onder de noemer dat het loonbeslag direct van invloed is op de manier waarop de betreffende medewerker zijn functie uitoefent). Bij verlies van zijn/haar baan komt de medewerker daardoor nóg verder in de financiële problemen.

Gelukkig kan het ook anders en hebben sommige werkgevers hun hart op de juiste plaats voor hun hardwerkende werknemers die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn geraakt.

Zo werd ik in december benaderd door een werkgever die “last” had van de privé-schulden van zijn werknemer maar wel keihard werkte binnen zijn bedrijf. In plaats van een kerstgratificatie (die rechtstreeks afgedragen zou moeten worden aan de schuldeisers in verband met een lopend loonbeslag) bood hij zijn personeelslid mijn financiële hulp aan. Harry pakte zijn “cadeautje” met beide handen aan zodat alle inkomsten en uitgaven maar ook het volledige schuldenpakket inzichtelijk konden worden gemaakt. Vervolgens werd contact gelegd met alle schuldeisers opdat deze tijdelijk een aantal maatregelen zouden opschorten*.

Voor Harry was dit enorm confronterend. Zijn struisvogelpolitiek was ten einde; doordat de post lang niet meer werd geopend, laat staan geadministreerd, had hij geen enkel besef van de totale schulden. Ook uit bankafschriften bleek dat er veel meer vaste en variabele lasten waren die door het loonbeslag niet meer betaald konden worden en hij dus geld bij vrienden en familie had geleend om het ene gat met het andere te dichten.  Dat het zó erg was (opgelopen), had hij zich niet gerealiseerd. En hij was dus in shock. Maar de overzichten openden wél zijn ogen en ook de werkgever realiseerde zich dat hij zich op glad ijs had begeven door bepaalde inkomenscomponenten boven de beslagvrije voet niet af te hebben gedragen aan de schuldeisers maar aan Harry zelf had overgemaakt. Harry bekende daarnaast dat dit niet de eerste keer was dat hij zich had laten verleiden tot uitgaven die hij zich eigenlijk niet kon veroorloven. Maar hij was er klaar mee en vroeg zelf of hij niet beter onder bewind gesteld kon worden omdat hij anders de Sjaak was, zoals hij zelf zei. Intrinsieke motivatie werkt het beste!

Inmiddels is het verzoek tot onderbewindstelling ingediend bij de Rechtbank en is reeds een overgangsperiode opgestart (beheer). We hebben goede regelingen kunnen treffen met alle schuldeisers waardoor het loonbeslag is opgeheven en alles binnen 2 jaar volledig kan worden afgelost. Bovendien willen hij en zijn vriendin hun arbeidscapaciteit meer dan volledig inzetten om, indien mogelijk, nog sneller te kunnen aflossen en hebben we maandelijks een coachingsgesprek ingepland. Want bewindvoering is een prachtig instrument maar cliënten zullen – indien de verstandelijke capaciteit het toelaat – op enig moment ook weer zelfstandig verder moeten.

Het is een genot om te zien hoe de knop radicaal is omgegaan. Tijdens ons laatste gesprek vertelde hij enthousiast dat hij al zijn abonnementen had opgezegd en zijn scooter had verkocht (door te fietsen, kon dan ook de sportschool er wel tijdelijk uit 😉 Hij weet dat hij MOET besparen maar maakt zelf de keuzes.

De werkgever is ook erg blij met deze nieuwe situatie. Enerzijds kan zijn administrateur zich weer bezig houden met andere zaken dan loonbeslagen en formuliertjes voor schuldeisers, hetgeen hem veel tijd en dus kosten bespaart, anderzijds is zijn medewerker weer écht aan het werk vol energie en passie. Dit heeft hem doen besluiten dat hij de helft van de kosten van bewindvoering voor zijn personeelslid gaat betalen. Een win-win-situatie dus.

Werknemers vraag tijdig om hulp bij een goede hulpverlener (budgetcoach, bewindvoerder) of bij je werkgever als je financieel klem komt te zitten. Het is geen schande als je door welke life-events of foute beslissingen dan ook het evenwicht bent verloren en in financiële problemen komt/ bent gekomen. Door tijdig hulp in te schakelen kunnen maatregelen als loonbeslag en andere kostenverzwarende componenten worden voorkomen.

Werkgevers wees alert op de signalen en gun je werknemers een kans op een financieel gezonde toekomst en schakel een hulpverlener voor hem/haar in. Deze personeelsleden zullen vervolgens goud waard zijn voor je bedrijf. Zie ook www.coomansbewindvoering.nl/bedrijven

(Harry heeft toestemming verleend om dit blog online te plaatsen)

*In geval van loonbeslag lukt opschorting van de maatregel helaas niet altijd omdat de gerechtsdeurwaarder de zekerheid van afdracht van alle inkomsten boven de beslagvrije voet dan moet delen met andere schuldeisers en dus normaliter maandelijks minder gaat ontvangen.